BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, October 25, 2009

Falsafah Pendidikan Sains

"Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara,Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya sains danteknologi dengan memberi tumpuan kepadaperkembangan individu yang kompetetif, dinamik,tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmusains dan ketrampilan teknologi"
Apa yang diperihalkan dengan jelasnya menunjukkan bahawa negara ingin mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains dan teknologi. Bermakna bahawa selain daripada mewujudkan saintis dan teknorat yang secara langsung akan memajukan negara, individu secara keseluruhannya perlu celik sains dan teknologi.
Maka, dari itulah pendidikan sains yang dirancang adalah berteraskan proses, hasil dan sikap yang laksanakan di sekolah-sekolah kini. Berhubungan dengan apa yang dipanggil modal insan yang termasuk dalam agenda untuk rancangan Malaysia ke-9.

0 comments: